the magic of performance


Mensen gedragen zich in teams en organisaties vaak anders dan je op basis van hun individuele voorkeuren en karakters zou verwachten. Ze passen zich van nature aan de teamcultuur aan. Meestal ontstaan daardoor effectieve vormen van samenwerking, maar het komt ook geregeld voor dat de teamdynamiek juist leidt tot ineffectiviteit: wat erin zit, komt er niet uit. Wanneer er uit zich zelf niet uitkomt wat erin zit, kan TeamTalis een bijdrage leveren om er meer uit te halen.

TeamTalis is een app die op je telefoon en laptop werkt. Na ingebruikname word je 1x een aantal eenvoudige vragen gesteld waarmee je motivatie drijfveren worden vastgesteld. Vervolgens kan je in de TeamTalis app een eigen project- of werkgroep aanmaken of aanhaken bij een reeds bestaande groep. Bij de groepsdeelnemers worden voornemens (doelen) en focus uitgevraagd. De TeamTalis app genereert vervolgens 3 soorten rapportages:
  • een dashboard met inzichten
  • tips om de onderlinge verstandhoudingen te versterken
  • actiepunten om dingen aan te zwengelen en te veranderen
Het dashboard geeft heldere inzichten over de mate van eensgezindheid of pluriformiteit binnen de groep. Voor goed teamwork is een zekere balans nodig. Er moet aan de ene kant voldoende verschil zijn om groupthink te voorkomen, en aan de andere kant is voldoende samenhang noodzakelijk om de voortgang niet in de weg te zitten.

talisdash

De team balans indicator is een goede voorspeller van het succes als groep - hoe meer in het groen, hoe hoger het cijfer, hoe evenwichtiger de groep. In de praktijk wil je graag evenwichtige groepen, die hebben meer kans op een succes, zowel in onderlinge samenwerking als qua eindresultaat.

TeamTalis belicht de onderlinge match tussen de teamleden. Wil je de onderlinge verstandhouding verbeteren, zoek het dan (alleen) in de overeenkomsten. Is het match percentage laag, zoek elkaar dan niet steeds op, maar schuif ook eens een ander teamlid tussen.

pmatch

TeamTalis beantwoordt voor iedere groep een aantal concrete vragen rekening houdend met specifieke teamsamenstelling, mindsets en aanwezig focus. De antwoorden geven concrete handvatten hoe de groep geholpen kan worden om a) onderlinge verschillen / strubbelingen de baas te worden, en b) doelstellingen gedegen en vlot te realiseren.

9vragen