drijfveren zijn belangrijk


TeamTalis maakt onder de motorkap gebruik van drijfveren logica gecombineerd met hedendaagse groepsdynamica om het gedrag van mensen te kunnen voorspellen. Aan drijfveren is niets esoterisch. Ze zijn goed meetbaar, en je kunt er effectief gedrag mee verklaren én voorspellen. Drijfveren hebben een enorme betekenis voor het gedrag, de energie en de effectiviteit van mensen. Het is dan ook niet vreemd dat alleen al in Nederland honderdduizenden mensen tests hebben gedaan om hun drijfveren te leren kennen. Vooral in grote, professionele organisaties gebeurt dat dagelijks.


poweredby

TeamTalis werkt met de drijfveren van RealDrives, kort wat over drijfveren en hun kleuren; We zijn niet allemaal hetzelfde en afhankelijk van onze drijfveren gaan we makkelijker of moeilijker met een bepaalde situatie om. De mate van overeenkomst tussen elkaars drijfveren bepaalt de automatische klik die je met elkaar hebt; weinig verschil geeft directe herkenbaarheid en een goede klik, een groot verschil maakt dat je elkaar niet direct begrijpt en je als het ware langs elkaar heen praat met alle gevolgen van dien.

Schermafbeelding 2022-12-11 om 14.34.11

RealDrives is het resultaat van een lange ontwikkelgeschiedenis, van meer dan 25 jaar meet-ervaring, die eerder meetinstrumenten als Spiral Dynamics en Management Drives voortbracht. RealDrives meet 6 verschillende drijfveren en gebruikt voor iedere drijfveer een specifieke kleur. Zowel voorkeur, omgeving als gedrag kunnen worden uitgedrukt in deze kleuren. RealDrives is ontstaan uit het inzicht dat de combinatie van drijfveren, gedrag en context begrijpelijk maakt hoe mensen en teams functioneren. Gedrag ontstaat in de spanning tussen drijfveren en context. Tussen wat mensen drijft en de ruimte die zij ervaren om hun drijfveren tot uiting te brengen.